Video promocional de l'espectacle PIM PAM


El Mag Bala

El Mag Bala és un personatge peculiar. Ha estat jugador professional de poquer. És trampós, poc fiable, enredaire, hàbil i molt astut.
  És capaç de qualsevol cosa per beneficiar-se'n ell. I a vegades se li gira en contra i és quan apareixen les situacions còmiques, que encandila a tot el públic.
Els seus espectacles es caracteritzen per cuidar molt l'escenografia i els efectes de llum, ajudant a crear una atmosfera màgica. Passin i gaudeixin del món del

Mag Bala !!!!

Passin i disfrutin. I mireu bé, perque com més mireu... menys veureu.